Oorzaken

16-05-2012

Oorzaken van Cerebrale Parese

Tot op heden heeft wetenschappelijk onderzoek nog niet alle oorzaken van CP gevonden. Maar de meest bekende oorzaken zijn:


  • zuurstofgebrek (voor, tijdens of kort na de geboorte)
  • beschadiging van de hersenen door heftige infecties of bloedingen.
  • een te laag geboorte gewicht
  • een ongeval of hersenziekte na de geboorte


Bij het merendeel van de kinderen treedt de beschadiging al voor de geboorte op. Te vroeg geboren kinderen hebben een verhoogd risico op het krijgen van cerebrale parese.

Hierbij moet gezegd worden dat CP geen ziekte is. Mensen met CP kunnen gewoon kinderen krijgen. In elk gezin kan een kind met CP geboren worden. Mogelijk is bij een klein percentage van de gevallen sprake van erfelijkheid.


Begrippen m.b.t. cerebrale parese

Tijdens het congres van de Surveillance of Cerebral Palsy in Europe in 2000 is onder 14 landen in Europa de volgende afspraak gemaakt m.b.t. cerebrale parese, zodat iedereen het over hetzelfde heeft. Cerebrale parese is een parapluterm waarbij de kenmerken zijn dat:

  • het een houding- / bewegingsstoornis is
  • waarvan de basis ligt in een beschadiging van de hersenen
  • die voor de eerste verjaardag heeft plaatsgevonden