Prognose en gevolgen van Cerebrale Parese

16-05-2012

De hersenbeschadiging bij CP verandert niet. Er treedt geen verandering (in de hersenen) in de tijd op. Gedurende de ontwikkeling vindt wel op het gebied van de motorische problemen verandering plaats door de beschadiging.


Gevolgen van CP:

  • spasticiteit (een verhoogde of sterke spierspanning. De onderlinge samenwerking van de spieren is niet zoals die hoort te te zijn)
  • Chorea-athetose (vreemde en onverwacht snelle of trage onwillekeurige bewegingen. Het is voor een kind moeilijk om een vaste houding te vinden)
  • ataxie (ongecoördineerde motoriek, waardoor gericht bewegen bemoeilijkt wordt)
  • floppy infant (lage spierspanning. Komt soms bij heel jonge kinderen voor)

Kinderen met CP groeien vaak minder hard en blijven uiteindelijk kleiner dan gewone kinderen.
Door de afwijkende spierbewegingen komen ook vaak problemen voor als verslikken, terugloop van voedsel van de maag naar de mond en obstipatie. Door deze problemen kunnen kinderen met CP soms te weinig voedsel binnen krijgen en dus ondervoed raken.

Ook kunnen stoornissen als slecht zien, slecht horen en epilepsie een gevolg zijn van de hersenbeschadiging.
CP hoeft geen invloed op het mentale en cognitieve vermogen van het kind te hebben. Wel is gebleken dat zaken zoals begrip, handelen en opmerkzaamheid vaak langzamer ontwikkelen.


Hoe is Cerebrale Parese vast te stellen?

Omdat CP het gevolg is van een hersenbeschadiging zal meestal de neuroloog de diagnose stellen.
CP kan middels een CT-scan of een MRI-scan worden aangetoond. Bij jonge kinderen waarvan de fontanel nog open is, is het met een echo vast te stellen. Van deze drie middelen is de MRI-scan, vanaf een leeftijd van 2 jaar, het meest betrouwbaar om vast te stellen of er wel of niet hersenschade aanwezig is.