Verschijnselen van Cerebrale Parese:

16-05-2012
De motorische ontwikkeling (het bewegen) wordt sterk beinvloed door CP.
De ontwikkeling van het bewegen is langzamer (gaat bijvoorbeeld later omrollen en zitten dan leeftijdsgenoten). Ook kan het een afwijkend bewegen laten zien. Bij spasticiteit aan een zijde van het lichaam zal in het bewegen een asymmetrie laten zien. Een kind kan ook opvallend slap of stijf aanvoelen.

Hoe uitgebreid is de CP?:

Er bestaan 3 vormen namelijk:
  1. Hemiplegie (de linker of de rechterkant van het lichaam);
  2. Diplegie (de onderkant van het lichaam , de benen);
  3. Tetraplegie (de armen en benen);

Motoriek

Het type CP en de ernst ervan bepaald of en wanneer een kind met CP zelfstandig (al dan niet met hulpmiddelen) gaat lopen. Tot zeker 5 a 10 jaar, is het mogelijk dat het kind zelfstandig gaat lopen.

Van de kinderen bij wie bilaterale spastische parese is gediagnosticeerd , komt minder dan 50% tot enige vorm van lopen. Bij een atactisch of dystoon beeld kunnen kinderen tot hun 10de jaar enige mate loopvaardigheid of zelfs los lopen bereiken. Na de pubertijd daalt het percentage van kinderen met CP dat zelfstandig (al dan niet met hulpmiddelen) loopt af.

De ernst van de Cerebrale Parese wordt in kaart gebracht middels het Grof Motorisch Funtionerings Classificatiesysteem (GMFCS). De GMFCS-score geeft de ernst van de cerebrale Parese weer. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen met CP een eigen "gemiddelde" motorische ontwikkeling hebben. De handvaardigheid van kinderen met CP wordt bepaalt middels de Manual Ability Classification System (MACS).