Zorgverleners rondom een kind met Cerebrale Parese:

16-05-2012

Afhankelijk van de behandelvorm die bij de hulpvragen past zal het kind met CP door verschillende zorgverleners gezien, onderzocht, behandeld en begeleid worden. Zorgverleners die in het team kunnen zitten zijn: de revalidatiearts, de (kinder)fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de psycholoog of orthopedagoog, de maatschappelijk werker, maar ook een speltherapeut, bewegingsagoog
en orthopedisch instrumentmaker of orthopedisch schoenmaker kunnen een rol spelen.

Het doel van de behandeling

Beschadigde hersencellen zijn niet te herstellen. Door zo vroeg mogelijk met de juiste behandeling te beginnen, kunnen de gevolgen soms beperkt blijven. Tijdens de behandelingen van uw kind zal in elk geval geprobeerd worden lichamelijke functies zoveel mogelijk te optimaliseren. Mensen hebben vele hersencellen, die gedeeltelijk de taak van beschadigde cellen zouden kunnen overnemen. De mate waarin verschilt per persoon. Voor deze behandeling is specialistisch hulp van paramedici nodig, zoals een fysio- of ergotherapeut en een logopedist. De behandeling van kinderen gebeurt bijna altijd door specialistische teams in revalidatiecentra (met een afdeling voor vroegbehandeling) en in (academische) ziekenhuizen.

De zorgverleners kunnen een kind met CP niet genezen. De behandeling zal dan ook niet gericht zijn op de aandoening zelf, maar op het functioneren met deze aandoening in het dagelijkse leven. Het optimaliseren van zelfstandigheid, het lopen of op andere wijze mobiel zijn, communiceren en het functioneren thuis en op school.  Het uitgangspunt van de behandeling zijn de hulpvragen van kind en ouders.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapeuten kunnen op het gebied van de motorische ontwikkeling, de mobiliteit en functionaliteit van een kind zowel diagnostisch als therapeutisch bezig zijn.Als een kind voor motorische evaluatie naar een kinderfysiotherapeut gestuurd wordt, zijn er meestal twee basisvragen:

1. hoe is de motorische ontwikkeling, de mobiliteit en functionaliteit van het kind in maat en getal?
2. indien het niveau bij vraag 1 als onvoldoende is afgegeven kan het kind dan bijgetraind worden?

De kinderfysiotherapeut zal zoveel mogelijk goed gevalideerde testprogramma's gebruiken, d.w.z dat de testen die hij doet bij het kind goed wetenschappelijk zijn onderzocht op hun betrouwbaarheid en dat de score die het kind haalt goed te vergelijken is met een tabel met referentiewaarden voor de leeftijd en eventueel de handicap die het kind heeft.

Als uw kind getest wordt is het de vraag of zijn/haar prestatie binnen de normale spreiding van de referentiewaarden voor leeftijd en eventueel handicap vallen. De normale spreiding laat zien dat de meeste kinderen rond het gemiddelde zitten maar dat er ook normale kinderen zijn die boven of onder het gemiddelde presteren. Dat betekent dat als uw kind een eind onder het gemiddelde van zijn leeftijdsgenoten presteert dit nog niet wil zeggen dat zijn motorische ontwikkeling abnormaal is. Niet ieder kind heeft dezelfde lichaamsbouw en sommige lichamen zijn voor motorisch hoge prestaties gunstiger gebouwd dan anderen. Bijvoorbeeld, een kampioen gewichtheffen zal bijvoorbeeld nooit kampioen marathonlopen worden en omgekeerd geldt hetzelfde.

Mocht uw kind motorisch en functioneel beneden de normale spreiding voor leeftijd en eventueel handicap scoren dan is de vraag of het kind voor zijn lichaamsbouw en eventuele handicap toch maximaal presteert of dat er nog ruimte voor verbetering is. Het komt regelmatig voor dat een kind onder de norm presteert maar dat kinderfysiotherapie geen zin heeft omdat zijn/haar prestaties nu eenmaal passen bij de lichaamsbouw en de eventueele handicap.

Welke kinderen komen in aanmerking voor kinderfysiotherapeutische behandeling?

Kinderen die een ongeval gehad hebben of die geopereerd zijn kunnen veel baat hebben van kinderfysiotherapie. Deze kinderen kunnen geoefend worden om met hun veranderde omstandigheden goed om te gaan bv. met krukken lopen, transfers van bed naar stoel, opnieuw leren traplopen etc. Ook kan spierkracht en mobiliteit getraind worden. Indien mogelijk worden kinderen ook wel in een zwembad geoefend

Bij kinderen die verwezen worden omdat hun motorische ontwikkeling vanwege ziekte, handicap of om onduidelijke redenen te langzaam zou gaan is het dus van belang dat eerst diagnostiek gedaan wordt zoals bij de vorige vragen beschreven. Het komt maar al te vaak voor dat men zomaar begint met therapie zonder dat uitgangswaarden zijn vastgesteld en zonder dat geformuleerd is welk doel bereikt zou moeten worden. Ook blijft regelmatig de vraag of het kind niet al maximaal presteert voor zijn lichaamsbouw en eventuele handicap onbeantwoord en kijkt men alleen naar de referentiewaarden. In die gevallen moeten ouders soms tot hun spijt achteraf constateren dat jarenlange therapie geen effect heeft gehad op de natuurlijke ontwikkeling van hun kind.

In geval van twijfel kan altijd een proefbehandeling worden gegeven, echter na de proefbehandeling dient verbetering als gevolg van de therapie aantoonbaar te zijn en besproken te worden of het zinvol is om door te gaan.